PÅMELDING 2019 PÅMELDING VOKSENKURS

 

Fart, spenning, seilglede og fellesskap

Brettgruppen seiler i medvind og vi ønsker å styrke miljøet ytterligere! Både nybegynnere og erfarne seilere i alle aldre er velkomne ”om bord”. Hos oss kan du oppleve fellesskap og seilglede, uberoende på alder og erfaringsbakgrunn, enten du har brett fra før, eller ønsker å bli kjent med sporten før du kjøper eget utstyr. I fjor hadde vi mer enn 40 aktive seilere, og vi håper å kunne få med enda flere seilere i år!

Hvem kan være med? Målgruppe og ambisjon

Målsettingen vår er å skape et inkluderende lavterskeltilbud, der ambisjonen er å legge forholdene optimalt til rette for at flest mulig skal oppleve seilglede og fellesskap. Så lenge du er svømmedyktig, er brettseiling er en flott idrettsaktivitet du kan starte med uavhengig av erfaringsbakgrunn, forkunnskaper og alder. Brettgruppen er i så måte et godt alternativ både for barn som vokser ut av optimistjollene, og for ungdom som ønsker å ta del i det gode miljøet og starte en ny sport hvor man føler seg velkommen som nybegynner, uberoende på alder. Mange gamle seilere i foreldregenerasjonen søker også å ta del i et miljø hvor de kan børste støv av gamle brettkunster, uten at de nødvendigvis har regattaambisjoner, og vi ønsker også å kunne gi denne målgruppen et tilpasset tilbud. I dag er majoriteten av brettseilerne mellom 10-18 år, men det er ikke noe i veien for å bli med, selv om du er eldre eller kanskje har barn som er påmeldt.

På bakgrunn av erfaringsnivå deler vi normalt seilerne inn i en nybegynner-, og en videregående gruppe, med separate trenere. I den videregående gruppen er det både seilere med regattaambisjoner og erfarne seilere som synes det er hyggelig å ha noen å seile sammen med, samtidig som sikkerheten ivaretas og det er et tilrettelagt opplegg med trener(e) på vannet.

Voksengruppen er et tilbud til alle over 18 år, uberoende på erfaringsbakgrunn. Om du ikke har eget brett, stiller foreningen brett til disposisjon. Det vil være en eller flere dedikerte trenere, beroende på antall påmeldte seilere. De mest erfarne seilerne vil sannsynligvis få anledning til å prøve foilbrett ila sesongen.

Treningstider

Nybegynnere og videregående gruppe (barn og ungdom):

Mandager og onsdager gjennom sesongen, fra 6. mai 2019 til oktober, avbrutt av sommerferie.

Det er fullt mulig å delta bare en av dagene eller deler av sesongen uten at det påvirker deltakeravgiften (Den er allerede sterkt subsidiert og svært lav!)

Treningstider kl 18:00-20:00 (Oppmøte kl 17:30 for rigging og klargjøring)

Voksengruppe:

Tirsdager gjennom sesongen, fra 7. mai 2019 til oktober, avbrutt av sommerferie.

Treningstider kl 18:00-20:00 (Oppmøte kl 17:30 for rigging og klargjøring)

Treningssted

Seilforeningens lokaler på Sarbuvollen ved Høvik. Her er det garderobefasiliteter og egnet farvann for brettseiling.

Kursavgift

Voksengruppe

NOK 1900,- pluss medlemskap i foreningen.

Ungdom

NOK 3850,- inkludert medlemskap i foreningen.

Meld deg på kurs

Voksengruppe SUP & SURF

Ordinært brettkurs 2019

Strukturert opplæring og progresjon

For å motivere unge seilere for videre innsats, samt strukturere treningene bedre, har vi til hensikt å innføre Norsk Brettseilerklubbs utviklingsstige, hvor seilerne gjennom programmet kvalifiserer seg for hhv. bronse-, sølv- og gullfinne.

Det er viktig at seilerne føler at de får rett oppfølging, og at de opplever progresjon. For å sikre at innholdet i treningen er tilrettelagt for nivået den enkelte befinner seg på, deler vi gruppen mellom to eller flere trenere som fokuserer på ulikt innhold. De mest erfarne brettseilerne ønsker gjerne mer vind og krevende forhold, og vi vurderer å flytte deler av treningen deres, og kanskje en del av utstyret til foreningens anlegg på Ytre Vassholmen. Her vil vi fokusere mer på regattaseiling, og vi håper at flere vil delta både på brettsamlinger og regattaer utenfor foreningen.

Seilbrett

Seilforeningen disponerer nærmere 40 brett og rigger tilpasset både nybegynnere og mer erfarne seilere fra 10 år og oppover, samt ca 10 Stand Up Padle brett (SUP). Dette materiellet stilles i første rekke til disposisjon for nye seilere som ikke har eget utstyr, men som ønsker å bli kjent med sporten. Både nye og særlig de mer erfarne seilerne oppfordres til å stille med eget brett, men vi ønsker ikke at manglende brett skal hindre den enkelte fra å kunne delta.

Foreningen ønsker å legge forholdene til rette for oppbevaring av brett seilerne har med selv. Ved kjøp av brett, er det viktig å huske at vi seiler i et område hvor det erfaringsmessig ikke er så mye vind, så det er viktig at brettet har kjøl. Om ambisjonene kun er seilglede og fellesskap, vil mange brettyper kunne fungere utmerket. Om du ønsker å delta i regattaer eller ønsker raskere progresjon, vil vi anbefale ungdom å anskaffe BIC Techno 293 One Design, som er den entypen regattabrett de øvrige ungdommene i foreningen seiler. Brukte brett kan du eksempelvis finne på Finn.no, eller på nettgruppen ”Kompost” på Facebook.

Stand Up Paddle (SUP)

Brettgruppen har ca 10 SUP-brett som benyttes når vinden uteblir, eller for å sikre variasjon i treningen og at flest mulig skal komme seg på vannet, om det skule være manko på seilbrett.

Nødvendig utstyr

Uberoende på erfaringsnivå, vil vi anbefale hel våtdrakt med lange armer og ben (tykkelse 5/3mm) evt med langt ullundertøy tidlig/sent på sesongen. Seilerne bør i tillegg ha våtsko og våthansker, og en våthette eller lue som holder dem varme når det er kaldt i vannet. I tillegg må seilerne og voksne som skal være med i sikringsbåt ha seilvest. Erfarne seilere bør investere i trapes og gjerne en ragattaklokke. Vi har noen seilvester til barn og voksne som kan lånes fra gang til gang i foreningen.

Oppbevaring av egne brett

Foreningen ønsker å legge forholdene best mulig til rette for oppbevaring av private brett for de som er påmeldt kurs. Såfremt det er ledig plass i allokerte stativer, er oppbevaring gratis (og på eget ansvar) for de som har betalt kursavgift og medlemskontingent.

Foreldreengasjement ifm trening mandager og onsdager

For å sikre lave deltakeravgifter og et trygt og hyggelig miljø, er vi helt avhengige av foreldreinnsats. Dette innebærer at det utarbeides ”vaktlister”, hvor foreldrene bidrar med vaffelsteking, kontroll av hvor mange seilere vi til enhver tid har på sjøen, eller som fører eller medhjelper i sikringsbåter. Nødvendig opplæring blir gitt, og jo flere deltakere vi har, jo mindre blir belastningen for den enkelte. Foreldrene vil normalt ellers hjelpe de yngste seilerne med rigging og håndtering av utstyret på land, inntil de mestrer dette alene.

Støtte

Støtte fra enkeltpersoner og virksomheter har bidratt til at vi klarer å gi mange seilere et lavterskeltilbud, der de ikke trenger kjøpe eget brett for å delta. Alle bidrag i form av utstyr eller økonomisk støtte er veldig velkomment, slik at vi kan opprettholde og gjerne utvide denne ordningen ytterligere.

Brettfestivaler og samarbeid med andre foreninger og Norsk Brettseiler Klubb (NBK)

Foreningen er ikke alene om å oppleve økt interesse for brettsporten. Norsk Brettseiler Klubb (NBK) samler lederne av brettmiljøene i de ulike foreningene, og sportens positive utvikling er i stor grad et resultat av målrettet felles satsing, der erfaringsutveksling og samarbeid er hovedingrediensene. Vi deltar aktivt i NBK, og vi har etablert et tett og godt samarbeid med de andre seilforeningene med brettmiljøer. Dette gjør oss i stand til å gi seilere med regatta-ambisjoner et bedre tilbud, samtidig som vi legger forholdene til rette for deltakelse på sosiale aktiviteter som eksempelvis brettfestivaler både før og etter sommeren. For å delta i brettregatter, må seilerne få tildelt eget seilnummer fra NBK. Vi oppfordrer alle brettseilere til å melde seg inn i NBK. (www.nbk.no)

Vintertrening

Seilforeningen har et eget opplegg for vintertrening, som favner om både jolle- og brettseilere.

Kontakt

Ta kontakt med klassekaptein Helge Runer om du vil vite mer, på mobil: 932 80 090 eller mail: helge.runer@gmail.com.